30.04.2017

Съобщение

ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ 2017

ЗА ИЗБРОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛОЗЕНЕЦ

Изборният ден приключи в: 20:00

Брой гласували: 320 от 478 по списък

Активност 66,9%

 

ОИК-Царево

31.03.2017

Регистрация на кандидатски листи за частични избори

До 17:00 ч. на 04.04.2017 г. партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи

21.03.2017

Съобщение

УКАЗ № 91

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :

Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Лозенец, община Царево, област Бургас, на 30 април 2017 г.

Издаден в София на 22 февруари 2017 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Мария Павлова

21.02.2017

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Царево, област Бургас, с писмо вх. № МИ-15-76/17.02.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 153 от 12.02.2017 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 4 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Лозенец, община Царево, област Бургас, Мария Тянкова Василева.

Към преписката са приложени: заверено копие на писмо изх. № 110 от 09.02.2017 г. на председателя на Общински съвет – Царево, до Общинска избирателна комисия – Царево; заверено копие от заявление вх. № 353 от 07.02.2017 г. от Мария Тянкова Василева за предсрочно прекратяване на пълномощията й като кмет на кметство Лозенец, община Царево; Решение № 153 от 12.02.2017 г. на ОИК – Царево, и справка рег. № 37-01-5 от 14.02.2017 г. на кмета на община Царево инж. Георги Иванов Лапчев относно броя на населението в кметство Лозенец към 12.02.2017 г.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Царево, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс.

Поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Лозенец, община Царево, област Бургас.

27.10.2015

Съобщение

Гласуване за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

Име на кандидат, издигнат от партия, коалиция или независим

Действ.

гласове

Недейств.

гласове

1

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ

ПП ГЕРБ

3220

17

2

ПЕТКО ЯНКОВ АРНАУДОВ

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

648

8

9

РАФАИЛ КИРИЛОВ ЕЛЕВТЕРОВ

ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ

76

1

11

СТАНИСЛАВ ДОБРИНОВ ДОБРЕВ

НАРОДЕН СЪЮЗ

945

6

12

ДИКО ГРАДЕВ ДИКОВ

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

504

3

 

Гласуване за избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Име на партия, коалиция или независим кандидат

Действи-телни гласове

Недейст-

вителни гласове

1

ПП ГЕРБ

2374

6

2

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

647

1

4

ПП АТАКА

60

0

5

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

346

0

6

Движение за права и свободи – ДПС

45

0

8

ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ Д3

24

0

9

ПП АБВ/ АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

94

0

10

ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ

147

0

11

НАРОДЕН СЪЮЗ

625

1

12

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

409

2

 

24.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО: общия брой на избирателите/гласоподавателите

 

Общ брой на избирателите в Община Царево в изборите за общински съветници и за кметове – 7878.

Общ брой на гласоподавателите в Община Царево за националния референдум - 7953.

22.10.2015

Предаване на изборни книжа и материали на СИК

Процесът по предаване на изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии ще се извърши на 24 октомври 2015 г. по следния график:

Първо направление: с.Варвара, гр.Ахтопол, с.Синеморец, с.Резово

начален час на предаване на изборните книжа и материали: 12:30 ч. на 24 октомври 2015 г.

Трето направление: с.Лозенец, с.Велика, с.Фазаново

начален час на предаване на изборните книжа и материали: 13:30 ч. на 24 октомври 2015 г.

Второ направление: с.Изгрев, с.Българи, с.Кости

начален час на предаване на изборните книжа и материали: 14:00 ч. на 24 октомври 2015 г.

Четвърто направление: с.Бродилово

начален час на предаване на изборните книжа и материали: 14:30 ч. на 24 октомври 2015 г.

Пето направление: секции в гр.Царево

начален час на предаване на изборните книжа и материали: 14:30 ч. на 24 октомври 2015 г.

20.10.2015

Съобщение

На 20 октомври 2015 г., вторник, от 17:00 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 

Заседанието ще се състои в заседателната зала  на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.

17.10.2015

Съобщение

На 17 октомври 2015 г., събота, от 16:00 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 

Заседание ще се състои в заседателната зала  на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.

15.10.2015

Съобщение

Общинска Избирателна Комисия – Царево съобщава, че на 18 октомври, неделя от 10:00 часа в салона на Читалище „Георги Кондолов” – гр.Царево ще се проведе обучение на членовете на секционни избирателни комисии във връзка с изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. Да се осигури присъствието на представители на всички СИК.

15.10.2015

Съобщение

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., съгласно чл. 10, ал. 1 и ал. 2, и чл. 234, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, Ви уведомяваме, че секция № 02 13 00 004 – читалище „Георги Кондолов” в гр. Царево е определена за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Адрес за заявки за помощ в изборния ден – Община Царево, ул. Хан Аспарух № 36, отдел „АПО”, телефони за връзка – 0590/55014, 0590/55023 и 0889770878.

Заявките се приемат всеки работен ден от 19 октомври 2015 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч. и до 19:00 ч. на 25 октомври 2015 г.

Посочената секция е оборудвана с необходимата рампа за достъп.

За паркиране на автомобилите, превозващи избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, са осигурени места на общинския паркинг, разположен непосредствено до секцията.

15.10.2015

Съобщение

На 16 октомври 2015 г., петък, от 17:00 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. Заседание ще се състои в заседателната зала на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.
13.10.2015

Съобщение

На 13 октомври 2015 г., вторник, от 17:00 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 

Заседание ще се състои в заседателната зала  на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.

10.10.2015

Съобщение

На 12 октомври 2015 г., понеделник, от 17:00 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 

Заседание ще се състои в заседателната зала  на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.

06.10.2015

Съобщение

На 08 октомври 2015 г., четвъртък, от 17:30 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 

Заседание ще се състои в заседателната зала  на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.

05.10.2015

Съобщение

На 05 октомври 2015 г., понеделник, от 17:30 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 

Заседание ще се състои в заседателната зала  на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.

29.09.2015

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ В ОИК-ЦАРЕВО, ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 25.10.2015 г.

ОИК - Царево ще започне да приема заявления за регистрация на застъпници на кандидатските листи от 01 октомври 2015 г., всеки ден от 09.00ч. до 17.00ч.

Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници – до 18.00 часа на 23 октомври 2015 г. /Приложение №68-МИ/

На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници. /Приложение №69-МИ/

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК Царево ОСВЕН на хартиен носител и в електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ/.

 

Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите на територията на община Царево.

28.09.2015

Съобщение

На 28 септември 2015 г., понеделник, от 17:00 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 

Заседание ще се състои в заседателната зала  на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.

24.09.2015

Съобщение

На 25 септември 2015 г., петък, от 16:00 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 

Заседание ще се състои в заседателната зала  на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.

22.09.2015

Съобщение

На 23 септември 2015 г., сряда, от 18:00 ч. ще се проведе жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани в ОИК – Царево за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Царево на 25 октомври 2015г., в бюлетините за гласуване при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Жребият ще се състои в лекцнионната зала на Читалище „Георги Кондолов”, гр.Царево от 18:00 часа.

21.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

На 22 септември 2015 г., вторник, от 17:00 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Заседание ще се състои в заседателната зала  на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.

20.09.2015

Съобщение

На 20 септември 2015 г., неделя, от 17:30 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Заседание ще се състои в заседателната зала  на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.

18.09.2015

Съобщение

На 18 септември 2015 г., петък, от 17:30 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Заседание ще се състои в заседателната зала  на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.

17.09.2015

Съобщение

 

Период за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. от 15.09.2015 год. /вторник/ до 21.09.2015 год./понеделник/ от 09:00 часа до 17:00 часа и на 22.09.2015 г./вторник/ от 09:00 часа до 18:00 часа в заседателната зала на община Царево /ет.3, каб.№ 18/, ОИК-Царево 2015 год.

14.09.2015

Съобщение

На 14 септември 2015 г., понеделник, от 18:00 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Заседание ще се състои в заседателната зала  на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.

13.09.2015

Съобщение

На 13 септември 2015 г., неделя, от 17:30 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Заседание ще се състои в заседателната зала  на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.

12.09.2015

Съобщение

На 12 септември 2015 г., събота, от 17:30 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Заседание ще се състои в заседателната зала  на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.

11.09.2015

Съобщение

На 11 септември 2015 г., петък, от 17:30 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Заседанието ще се състои в заседателната зала на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.

10.09.2015

Съобщение

На 10 септември 2015 г., четвъртък, от 17:30 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Заседание ще се състои в заседателната зала  на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.

09.09.2015

Съобщение

 

 СЪОБЩЕНИЕ

На 09 септември 2015 г., сряда, от 17:30 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Царево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Заседание ще се състои в заседателната зала на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” №36, етаж 3-ти.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 179 / 06.12.2017

  относно: Определяне подреждането на кандидатите за общински съветници според броя на получените предпочитания(преференции) и утвърждаване на списък А и списък Б

 • № 178 / 13.10.2017

  относно: Обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата на Българска социалистическа партия за запълване състава на Общински съвет Царево

 • № 177 / 05.10.2017

  относно: Разглеждане на постъпила оставка на Петко Янков Арнаудов като общински съветник и прекратяване на правомощията му

всички решения